1 year ago

rindu

27/02/17 4:52pm - den,knak kau balit kmpg sik pande nak madah an aku?srsly,knek tok aku rindu an kau.nyesal asa sik online riya:(kau jaga diri d kmpg ya k bie.jaga makan minum kau yaa.boh sik makan,sik suka ku ngga kau kurus eh hahah.smnjak dh sik t read more...